Adatvédelmi irányelvek

2023. május 4.

1. Rövid összefoglaló és alapelveink

1.1 Nem személyes adatokat a személyes adatokra vonatkozó lenti tájékoztatóval egyenértékű gondossággal kezelünk.

1.2 Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

1.3 Csak a legszükségesebb személyes adatokat tároljuk.

1.4 A személyes adatokra a rendszer működése szempontjából lehet szükség.

1.5 Emailt a regisztrációkor megadott felhasználó email címére nem küldünk, kivéve ha a felhasználó regisztrációkor ehhez explicit hozzájárult.

1.6 Rendszerüzenetet hozzájárulás nélkül is küldhetünk.

1.7 Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

1.8 Harmadik félnek személyes adatokat csak hatósági felszólítás esetén vagy hozzájárulással adunk át.

1.9 Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

1.10 A rendszer (honlap, illetve az Trackie.io webes alkalmazás) üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: az Alaptörvény; a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; az Adózás rendjéről szóló 2017. év CL. törvény (Art.); a Digitális Archiválás szabályairól szóló 1/2018. (VI.29) ITM rendelet (ITM rendelet); az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét (GDPR rendelet); 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény); 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)