ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Rövid összefoglaló és alapelveink

Nem személyes adatokat a személyes adatokra vonatkozó lenti tájékoztatóval egyenértékű gondossággal kezelünk.

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Csak a legszükségesebb személyes adatokat tároljuk.

A személyes adatokra a rendszer működése szempontjából lehet szükség.

Emailt a regisztrációkor megadott felhasználó email címére nem küldünk, kivéve ha a felhasználó regisztrációkor ehhez explicit hozzájárult.

Rendszerüzenetet hozzájárulás nélkül is küldhetünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak hatósági felszólítás esetén vagy hozzájárulással adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

A rendszer (honlap, illetve az Trackie.io webes alkalmazás) üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
az Alaptörvény;
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
az Adózás rendjéről szóló 2017. év CL. törvény (Art.);
a Digitális Archiválás szabályairól szóló 1/2018. (VI.29) ITM rendelet (ITM rendelet);
az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét (GDPR rendelet);
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)